Αρχική

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης - Πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία (Φαρμάκη Αγάθη) η οποία εφεξής θα αναφέρεται ώς εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τους όρους συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, έτσι ώστε αν το θεωρεί κατάλληλο, με μόνη υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή έρχεται μέσω των σελίδων αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να δημιουργηθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες και προϊόντα

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για την ακρίβεια και την πληρότητα όσον αφορά τις πληροφορίες που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, έτσι ώστε η ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ να παραμενει στο περασμα του χρονου και οι συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία, λόγω καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για σφάλματα λόγω σφάλματος στην καταγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Αποποίηση ευθυνών

Η εταιρεία στο εμπόριο από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή τις παραγγελίες ή καθυστερώντας την υλοποίηση οποιασδήποτε αιτίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με επώνυμα προϊόντα διαφόρων εταιριών δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει την άμεση ενημέρωση των πελατών για τη μη διαθεσιμότητα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπό του ως πληροφορίες (ονόματα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις) όπως ακριβώς είναι. '' Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για αστική ή ποινική ευθύνη για τυχόν ζημιές (άμεσες, συνεπακόλουθα, τα οποία, χωρίς περιορισμό, εναλλακτικά και / ή συσσωρευμένα κέρδη, δεδομένα, απώλεια κερδών, οικονομική ικανοποίηση κλπ.) που ενδέχεται να υποστούν ο επισκέπτης από τρίτους σχετίζονται με τη λειτουργία αποτυχίας ή / του παρόντος δικτυακού τόπου ή / και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και προϊόντων ή / και πληροφοριών που είναι διαθέσιμες από αυτόν ή / και τυχόν παρεμβάσεις τρίτου μέρους σε προϊόντα και / ή υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κ.λπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταβίβαση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση περιεχόμενο που παραπλανά το κοινό σχετικά με τα πραγματικά οφέλη της αναπαραγωγής, φόρτωσης, αποστολής, διανομής ή μετάδοσης ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορική χρήση. επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα Loveit από τρίτους και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους αποτελούν ιδιοκτησιακά σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων που προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως μεταφορά ή άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους.

Τρόποι Πληρωμής

Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρέωσης πιστωτικής κάρτας, την χρήση συστήματος PayPal, την αντικαταβολή ή πληρωμή με παραλαβή από το κατάστημα. Aποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι όσες παρουσιάζονται ως επιλεγόμενες από το σύστημα υποβολής παραγγελίας του διαδικτυακού τόπου.
Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για:
(α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή
(β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού,
(γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
(δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
(ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής.

Επιστροφές

Επιστροφή στα έξοδα του προϊόντος η εταιρεία Loveitconcept μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις όπου η εντολή εκτελείται εσφαλμένα, σε περίπτωση παράδοσης διαφορετικού από το είδος, ταξινομημένο κατά είδος ή ποσότητα, ή εάν ο τύπος παράδοσης της συσκευασίας είναι κατεστραμμένος, ή χύμα ή σε περίπτωση που το είδος είναι λάθος. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης πρέπει είτε να αποδεχθεί την παραλαβή του προϊόντος από την αρχή είτε να ζητήσει επιστροφή, σε συνεννόηση με την εταιρεία. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση που έστειλε η εταιρεία. Εάν δεν επιστραφεί εντός του χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί σε συνεννόηση με την εταιρεία , τότε το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την επιστροφή και ως εκ τούτου να αρνηθεί να αντικαταστήσει. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του πρώτου προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος (π.χ. Παραλαβή.) Και να συμπληρώνεται η συσκευασία. Η επιστροφή αγαθών με χρέωση της εταιρείας θα γίνει είτε με προσωπική μεταφορά είτε  με την ACS courier. Εάν τα προϊόντα επιστροφής υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως λάβει και ελέγξει τα προϊόντα από την εταιρεία , η αντικατάσταση των προϊόντων θα είναι στο ίδιο προϊόν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ή κάτι παρόμοιο. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα επιστραφούν με βλάβη ή ελλιπή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό του οποίου θα καθορίζεται από την κατάσταση των αγαθών και θα κάνει μονομερώς και αυτόματα Των οποίων το σύνολο ή εν μέρει αντισταθμίζει την απαίτηση αυτού στον πελάτη.

Οι επιστροφές προϊόντων, οι οποίες θεωρούνται ελαττωματικές θα πρέπει να εγκριθούν πρώτα από την εταιρεία.

Εάν το μέγεθος δεν ταιριάζει, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν και να το αλλάξει με διαφορετικό μέγεθος ή άλλο προϊόν εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους.

Πολιτική της εταιρείας μας είναι ότι δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Εάν ένα προϊόν βρεθεί ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της παράδοσης, επιστρέψτε αυτό / αυτά  χρεώνοντας την εταιρεία και αφού πρώτα ενημερώσετε την εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν επιστροφής / ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να γίνει από τον ίδιο πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα που διατηρεί η επιχείρηση, είτε να το στείλει / αυτοί και να πληρώσει στην εταιρεία τα έξοδα παραλαβής.

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προιόντα εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους και να λάβει πιστωτικό σημείωμα για μελλοντική αγορά.
Η επιστροφή των αγαθών που είναι ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνει αποδεκτή εντός επτά (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση στον πελάτη. Ταυτόχρονα, το προϊόν δεν πρέπει να καταστρέφεται και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν (απόδειξη κλπ.) Και να συμπληρώνει τη συσκευασία. 

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα Loveit για:
  • δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλώντας τραυματισμό και παράνομη παραβίαση στην εταιρεία ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή εμπιστευτικές πληροφορίες οποιουδήποτε προσώπου
  • αποστολή, ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μετάδοση με άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί παραβίαση της ηθικής, των κοινωνικών αξιών κλπ.
  • να αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να διαβιβάζουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο που οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να διαβιβάζουν σύμφωνα με το νόμο ή με έγκυρες συμβάσεις (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτώνται στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και καλύπτονται από εμπιστευτικότητα συμφωνίες).
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  • αποστολή, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο μετάδοσης οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που αποσκοπούν στη διακοπή, καταστροφή, καταστροφή ή εξοπλισμό οποιουδήποτε λειτουργικού λογισμικού, υλικού,
  • εσκεμμένη ή ακούσια παραβίαση του εφαρμοστέου δικαίου ή διατάξεων
  • παρενόχληση με οποιονδήποτε τρίτο τρόπο
  • συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.

Ασφάλεια

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η ασφάλεια είναι εγγυημένη ως επιχειρηματική δραστηριότητα του καταστήματος Loveit.

Προσωπικά δεδομένα 

Οι πληροφορίες χρήστη (ονόματα, επάγγελμα, διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) και οι συναλλαγές για τους χρήστες του καταστήματος είναι εμπιστευτικές, όπως συμβαίνει συνήθως στο κατάστημα συναλλαγών. Οι χρήστες προσφέρουν τα στοιχεία τους για χρήση σε μέρος του εμπορίου, όπως και με αυτό, θα ενημερωθείτε από την εταιρεία αφού αποδεχθείτε την επικείμενη επεξεργασία δεδομένων όπως τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της ομαλής και απλής συναλλαγής μεταξύ των μερών, καθώς και τη διαβίβαση των αποδεκτών αυτών στοιχείων, τα οποία θα προσδιοριστούν ειδικά, τους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά την επεξεργασία της σύμβασης που συντάχθηκε. Επίσης με το παρόν ενημερώνεται για την ύπαρξη των δικαιωμάτων και του δικαιώματος να αντιταχθεί στο άρθρο 13 του Ν.1272 / 1997.


close